ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông Trùng Hạ Thảo sấy khô

Trọng lượng: 10 gram
2,300,000₫
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Bột Đông Trùng Hạ Thảo

Trọng lượng: 200 gram
950,000₫
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Quả Thể Tươi (500 ml)

Trọng lượng: 105 gram
530,000₫
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Viên nang Đông Trùng Hạ Thảo

Trọng lượng: 60 viên
1,950,000₫
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Viên nang Đông Trùng Hạ Thảo

Trọng lượng: 30 viên
995,000₫
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Bột Đông Trùng Hạ Thảo

Trọng lượng: 100 gram
495,000₫